Omzeilende links

Stichting Kasisi

Het is voor Kasisi Children’s Home een doorlopende inspanning om geld te vinden voor de betaling van alledaagse zaken. Daarom zet de Nederlandse Stichting Kasisi zich in om een deel van deze lopende kosten te dekken. De Stichting Kasisi heeft als doel om het kindertehuis structureel van financiële steun te voorzien voor salarissen, medicijnen, elektriciteit en onderhoud van gebouwen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05069643. RSIN/Fiscaalnummer 813677415

Activiteiten Stichting Kasisi in 2018

In lijn met onze doelstelling hebben wij ook in 2018 weer per kwartaal een bijdrage van € 5000,- overgemaakt aan het kindertehuis Kasisi, waarmee een substantiële financiële ondersteuning aan de bedrijfsvoering van Kasisi wordt geleverd.

In 2018 financierde Stichting Kasisi het opknappen van de huisvesting voor de mammie’s (de verzorgsters van de kinderen). Het bestuurslid ter plekke hield oog op de voortgang van het project en de penningmeester bekeek bij een bezoek aan Zambia de resultaten.

Om deze financiële steun te kunnen blijven leveren zijn donoren essentieel. Door de stichting werden daarom diverse initiatieven genomen om deze donaties in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Zo werden bij de kerst-nieuwsbrief aanmeldformulieren voor nieuwe donoren meegestuurd. Een marathon-loopster zamelde bij haar prestatie € 1250,- aan giften in en maakte zo meer mensen bekend met Kasisi.

Het beleidsplan en de financiële verantwoording kunt u hier downloaden:
Beleidsplan Stichting Kasisi 2019 – 2024
Financiële verantwoording 2019

U kunt onze privacy-verklaring hier lezen.

Angelique Elsinga

Angelique woont met haar gezin al vele jaren in Lusaka en werkt als vrijwilliger in het Kasisi Children's Home. Zij is voor de stichting een direct contact ter plekke.

Adriaan Stoop (penningmeester)

Adriaan en zijn vrouw verbleven in Zambia. Hij raakte via zijn vrouw vanaf het begin bij de Stichting Kasisi betrokken. De wijze waarop dit kindertehuis wordt gerund sprak hem sterk aan. Hij bezoekt Lusaka nog regelmatig en blijft zo op de hoogte van hoe het kindertehuis zich ontwikkelt.

Mariette Commadeur

Mariette is door haar contact met Marie-trees Stoop vanaf het begin als donateur betrokken bij de Stichting Kasisi. Het kleinschalige en de rechtstreekse financiële en materiele hulp aan het kindertehuis spreekt haar aan.

Mark Simons

Betrokken geraakt via mijn bedrijf waarbij Adriaan al jaren ondersteuning aanbiedt. De stichting is hierdoor al jaren een bekend fenomeen en ben trots hier nu deel van uit te mogen maken.