Omzeilende links

Nieuw leslokaal

In 2016 werd het oude hek rond ons terrein vervangen. Dit zorgde voor meer ruimte rondom ons huis, en met deze nieuwe beschikbare ruimte konden we maar liefst 2 nieuwe studeerkamers aanmaken.

  • We hebben 6 computers ontvangen van sponsoren uit vele landen.
  • Een geweldig team van Microsoft heeft ons internet aangeboden zodat de kinderen optimaal konden profiteren van verschillende lesprogramma’s.

Lees Interacties