Omzeilende links

Accommodatie medewerksters wordt opgeknapt

Er blijkt groot achterstallig onderhoud in de accommodatie voor de medewerksters (de ‘mammies’) van Kasisi. We hebben besloten daar wat aan te gaan doen. Onze penningmeester Adriaan Stoop heeft in het voorjaar van 2017 de situatie opgenomen en vanaf dat moment is dit opknap-project gaan lopen.

Lees Interacties