Omzeilende links

Kindertehuis Kasisi


Het kindertehuis is ruim van opzet met gebouwen en speelweiden. Kasisi wordt geleid door mensen met een hart voor kinderen. Ze worden opgevangen in groepen van niet meer dan 8 en hebben een vaste verzorgster. Deze vaste verzorgsters, de mammies, helpen hen om op eigen benen te staan.
Het is een duidelijke visie van het kindertehuis om de banden met de familie of de gemeenschap waaruit ze komen te blijven onderhouden. Ze mogen in het tehuis wonen tot zij na hun opleiding een baan hebben gevonden.

Een paar ervaringen van vroegere Kasisi-kinderen kunt u hier lezen.

Stichting Kasisi helpt

De Nederlandse Stichting Kasisi is in december 2001 opgericht om de penibele financiële situatie te verbeteren van het Kasisi Children’s Home net buiten Lusaka, Zambia.

Stichting Kasisi heeft als doel om het kindertehuis Kasisi Children’s Home structureel van financiële steun te voorzien op het gebied van salarissen, medicijnen, elektriciteit, onderhoud van gebouwen en nog veel meer.

Om het kindertehuis een dag draaiende te houden is veel geld nodig. Elke dag opnieuw. Dan gaat het om gewone dagelijkse dingen maar ook om uitgaven voor de aanschaf van medicijnen en de speciale medicatie voor diegenen die besmet zijn met HIV.

Helaas kan de Zambiaanse overheid hieraan slechts heel beperkt bijdragen. Daarom is het tehuis voor de dagelijkse kosten nagenoeg volledig afhankelijk van giften. Het wordt steeds moeilijker voor Kasisi om geld te vinden voor alledaagse zaken. Zuster Mariola staat aan het hoofd van het kindertehuis en zij merkt hier dagelijks de gevolgen van. Daarom wil de Nederlandse Stichting Kasisi zich inzetten om vooral aan deze lopende kosten bij te dragen.

Kinderen

De kinderen van Kasisi hebben allemaal een andere voorgeschiedenis. Sommigen waren straatkinderen, anderen konden thuis niet goed verzorgd worden en weer anderen zijn al als baby naar Kasisi gekomen omdat hun moeder overleed. Voor alle kinderen die het tehuis binnenkomen wordt in eerste instantie geprobeerd om ze met blijvende steun van het tehuis onder te brengen bij hun eigen familie, of bij een adoptiefamilie. Een kind groeit immer het beste op in een gezinssituatie.

Helaas lukt dat lang niet bij iedereen. Bij Kasisi vinden al deze kinderen een echt thuis. In groepjes van ongeveer acht groeien ze op, bijgestaan door “mammies” die geweldig voor ze zorgen. Bezoekers melden ons dat het overal in en rond het tehuis heel schoon is, ook in de regentijd. De kinderen dragen schone kleren, zijn gezond, gaan naar school, spelen gezellig met elkaar, worden getroost bij pijn of verdriet en krijgen medische verzorging als ze die nodig hebben.

Van de 250 kinderen die nu in het tehuis wonen, zijn er 60 drager van het HIV-virus. 40 van deze kinderen krijgen dagelijks medicijnen (ARV’s) om te voorkomen dat het HIV zich ook werkelijk tot AIDS ontwikkelt.

Huis en tuin

Kasisi bestaat uit vier delen, namelijk:

  • Een vleugel voor baby’s en kleine kinderen
  • Een huis voor oudere meisjes
  • Een huis voor straatkinderen
  • Twee vleugels voor HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen.

Ook zijn op het terrein een kleuterschool, twee speelplaatsjes, een moestuin, een klaslokaal en een bibliotheek met een kleine computerruimte aanwezig.

Er is ook een kleine kliniek die wordt gerund door twee verpleegkundigen. Maandelijks controleren artsen van het Koptische ziekenhuis de kinderen. De meeste kinderen kunnen in deze ziekenboeg behandeld worden, maar als ze er ernstiger aan toe zijn, worden ze naar een van de ziekenhuizen in Lusaka gebracht.

Zonder Kasisi Children’s Home zouden deze kinderen weinig toekomstperspectief hebben. Nu wel: ze gaan allemaal naar school en mogen in het tehuis blijven wonen tot zij na hun opleiding een baan hebben gevonden.

In het tehuis draagt ieder zijn/haar steentje bij: in de moestuin, in de boomgaard en wordt er maïs (het Zambiaanse basisvoedsel) verbouwd. Toch is dit nog niet genoeg om alle kinderen te voeden, kleden, naar school te laten gaan en als het nodig is medische hulp te bieden. Dan zijn er nog de elektriciteit- en waterrekening, het onderhoud van de gebouwen, de wasmachines, noem maar op. Het kleine bedrag dat de Zambiaanse regering kan geven is bij lange na niet toereikend. De Stichting Kasisi wil door het inzamelen van geld de toekomst van Kasisi Children’s Home veilig stellen.