Omzeilende links

Belastingvoordeel bij giften en periodieke schenkingen

De Stichting Kasisi heeft een ANBI-status.
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Wij voldoen daar aan. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI-stichting belastingvoordeel kunnen opleveren omdat ze aftrekbaar zijn. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften.
Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum.

De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie.
Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. Dit is niet meer zo. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.
Wie een over de aftrekbaarheid van een gift of periodieke schenking verder geïnformeerd wil worden kan hierover contact opnemen met onze penningmeester.