Omzeilende links

Nieuws

Eline loopt marathon voor Kasisi

Op 28 oktober gaat Eline Terpstra de marathon van Venetië lopen en daarmee geld inzamelen voor Kasisi. Sponsoren kunnen haar steunen via https://www.gofundme.com/lopen-voor-stichting-kasisi of via een gift op NL10 ABNA 0621 8944 43 t.n.v. penningmeester Stichting Kasisi in Oss, o.v.v. ‘ sponsoractie’.
Zelf schrijft Eline hierover:
“Nooit eerder heb ik zo’n afstand afgelegd en daarom heb ik me een jaar lang hierop voorbereid. Mijn doel is niet alleen om die 42 km uit te lopen, maar ook om met elke kilometer die ik daar afleg geld in te zamelen voor de kinderen van het kindertehuis Kasisi in Zambia. Het tehuis, en dus hun toekomst, is afhankelijk van bijdragen van anderen. Ga je met mij de uitdaging aan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kasisi?”

We wensen haar (en ons) natuurlijk veel succes.

Accommodatie medewerksters wordt opgeknapt

Er blijkt groot achterstallig onderhoud in de accommodatie voor de medewerksters (de ‘mammies’) van Kasisi. We hebben besloten daar wat aan te gaan doen. Onze penningmeester Adriaan Stoop heeft in het voorjaar van 2017 de situatie opgenomen en vanaf dat moment is dit opknap-project gaan lopen.

Nieuw leslokaal

In 2016 werd het oude hek rond ons terrein vervangen. Dit zorgde voor meer ruimte rondom ons huis, en met deze nieuwe beschikbare ruimte konden we maar liefst 2 nieuwe studeerkamers aanmaken.

  • We hebben 6 computers ontvangen van sponsoren uit vele landen.
  • Een geweldig team van Microsoft heeft ons internet aangeboden zodat de kinderen optimaal konden profiteren van verschillende lesprogramma’s.

Gebouwen en waterpompen

De afgelopen jaren heeft de stichting fondsen kunnen werven voor specifieke projecten, zoals het bouwen van een nieuw onderkomen voor de mammies. De mammies hebben nu een eigen vleugel met veel meer privacy en een nieuw toiletgebouw. Kasisi heeft huizen met slimme watervoorzieningen gebouwd. Al het water voor deze nieuwe gebouwen wordt opgepompt met behulp van zonne-energie en zonneboilers zorgen voor warm water.
De gebouwen, boilers en elektrische waterpompen zijn geplaatst met geld dat via de Stichting Kasisi is ingezameld en dat door de Stichting Wilde Ganzen is verdubbeld.