Omzeilende links

getbright

Nieuw leslokaal

In 2016 werd het oude hek rond ons terrein vervangen. Dit zorgde voor meer ruimte rondom ons huis, en met deze nieuwe beschikbare ruimte konden we maar liefst 2 nieuwe studeerkamers aanmaken.

  • We hebben 6 computers ontvangen van sponsoren uit vele landen.
  • Een geweldig team van Microsoft heeft ons internet aangeboden zodat de kinderen optimaal konden profiteren van verschillende lesprogramma’s.

Gebouwen en waterpompen

De afgelopen jaren heeft de stichting fondsen kunnen werven voor specifieke projecten, zoals het bouwen van een nieuw onderkomen voor de mammies. De mammies hebben nu een eigen vleugel met veel meer privacy en een nieuw toiletgebouw. Kasisi heeft huizen met slimme watervoorzieningen gebouwd. Al het water voor deze nieuwe gebouwen wordt opgepompt met behulp van zonne-energie en zonneboilers zorgen voor warm water.
De gebouwen, boilers en elektrische waterpompen zijn geplaatst met geld dat via de Stichting Kasisi is ingezameld en dat door de Stichting Wilde Ganzen is verdubbeld.