Omzeilende links

getbright

Nieuw leslokaal

In 2016 werd het oude hek rond ons terrein vervangen. Dit zorgde voor meer ruimte rondom ons huis, en met deze nieuwe beschikbare ruimte konden we maar liefst 2 nieuwe studeerkamers aanmaken.

  • We hebben 6 computers ontvangen van sponsoren uit allerlei landen.
  • Een geweldig team van Microsoft heeft ons internet aangeboden zodat de kinderen optimaal konden profiteren met verschillende lesprogramma

Gebouwen en waterpompen

De afgelopen jaren heeft de stichting fondsen kunnen werven voor specifieke projecten, zoals het bouwen van een nieuw onderkomen voor de mammies. De mammies hebben nu een eigen vleugel met veel meer privacy en een nieuw toiletgebouw. Kasisi heeft huizen met slimme watervoorzieningen gebouwd om de groei van het aantal straatkinderen tegen te gaan. Al het water voor deze nieuwe gebouwen wordt opgepompt met behulp van zonne-energie en zonneboilers zorgen voor warm water.
De gebouwen, boilers en E waterpompen zijn geplaatst met geld dat via de Stichting Kasisi is ingezameld en dat door de Stichting Wilde Ganzen is verdubbeld.